I suggest you ...

Plánovač v ERA6

Pokud editujete volby plánovače politikou z ERA6, už se na stanici nepodíváte, jaké je tam aktuální nastavení profilu aktualizace.
Tlačítko změnit zmizí a v detailech nastavení tahle informace schází.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Miroslav Kolombo shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

Dobrý den,
pro spouštění úloh doporučujeme používat klientské úlohy. Protože je můžete vázat na dynamické skupiny, ke spuštění dojde ihned po splnění podmínky, a tedy dříve než by úlohu spustil plánovač. Požadavek na read-only režim v plánovači již máme evidován na seznamu vylepšení.

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Miroslav Kolombo commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Už si přesně nepamatuji, proč jsem to zadával, ale hlavně mi šlo o to, že jsem na stanici nedokázal podívat do politikou nastavených voleb.
    A určitě to bylo v souvislosti s aktualizacemi virových vzorků, což zpravidla běží v časově nastaveném intervalu a těžko to důsledně vázat na dynamické skupiny.

Feedback and Knowledge Base