I suggest you ...

Navrhuji mít dvě hesla, aby se rozdělila možnost nastavení klienta a ochrana před odinstalací

Pro odinstalaci je použito stejné heslo jako pro změnu nastavení a dočasné vypnutí ochrany. ERA Agent není před odinstalací chráněn vůbec.

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base