I suggest you ...

Přidání sloupce s "ESET ID licencí" do Remote Administrátor

uvítal bych možnost přidání sloupce s ID licencí ESETu, který je na jednotlivých PC nainstalován. Teď se to dá zjistit jen z detailu Pc, kde samotné ID licence je až na konci listu "Obecné".

Při správě více firem by bylo hned vidět, že je vše tam kde má být a není někde žádný zatoulaný PC se špatnou licencí.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ondra Koutný shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base