I suggest you ...

esmc - dynamické skupiny na základě Public IP, ze které se agent připojuje

Bylo by možné zapracovat možnost vytvoření dynamické skupiny na základě PublicIP, ze které se daný agent připojuje?
Při prvním přihlášení do ESMC je u agenta tato informace dostupná, po úloze přejmenování dle FQDN již tuto informaci nelze nijak v šablonách použít.
Vhodné např. pro pobočky zákazníka, nebo "zjištění" notebooků mimo firmu.
Ve verzi 5 jsme toto hojně využívali...

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jan Bašista shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
declined  ·  AdminESET (Admin, Technická podpora) responded  · 

Dobrý den,
podmínky dynamických skupin vyhodnocuje agent. Informaci ve sloupci “Vzdálený hostitel”, ve které je typicky veřejná IP nebo NAT poskytovatele připojení, zná naopak pouze server. Tato data si však můžete umístit do přehledu a na základě nich si poté stanice roztřídit dle vašich preferencí do požadovaných statických skupin.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base