I suggest you ...

ERA server Aktivní ikony dynamických skupin

Dobrý den,
bylo by možné přidat několik ikon pro různé dynamické skupiny dle stavu:
prázdná x něco obsahuje
všechny PC v pořádku x některé s upozorněním x některé s chybou

31 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base