I suggest you ...

Automatické zařazení nově instalovaných aplikací do nevhodných do posouzení rodičem - Parental Control

Navrhuji automatické primární zařazení každé nově nainstalované aplikace do blokovaných (nevhodných) až jejich do posouzení rodičem, jako to krásně funguje u aplikace Screen Time.

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Martin shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base